بازدید سردار نقدی از غرفه کاراشاب

یزدی‌خواه، نماینده مجلس در بازدید از غرفه کاراشاب
4 دی 1402
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس از کاراشاب دیدن کرد
4 دی 1402