رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس از کاراشاب دیدن کرد

بازدید سردار نقدی از غرفه کاراشاب
4 دی 1402
عضو هیات مدیره مخابرات در بازدید از غرفه کاراشاب
4 دی 1402