عضو هیات مدیره مخابرات در بازدید از غرفه کاراشاب

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس از کاراشاب دیدن کرد
4 دی 1402
نایب رئیس هیات مدیره مخابرات از غرفه کاراشاب بازدید کرد
4 دی 1402