نایب رئیس هیات مدیره مخابرات از غرفه کاراشاب بازدید کرد

عضو هیات مدیره مخابرات در بازدید از غرفه کاراشاب
4 دی 1402
وزیر اسبق ارتباطات در بازدید از غرفه کاراشاب
6 دی 1402