وزیر اسبق ارتباطات در بازدید از غرفه کاراشاب

نایب رئیس هیات مدیره مخابرات از غرفه کاراشاب بازدید کرد
4 دی 1402