دکتر محمودزاده، رئیس هیات مدیره مخابرات ایران؛ مهمانِ کاراشاب

بازدید معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات
دی ۳, ۱۴۰۲
نخستین مهمان غرفه کاراشاب
دی ۳, ۱۴۰۲