رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس از کاراشاب دیدن کرد

نخستین مهمان غرفه کاراشاب
دی ۴, ۱۴۰۲
یزدی‌خواه، نماینده مجلس در بازدید از غرفه کاراشاب
دی ۴, ۱۴۰۲