رتبه بندی اعتباری

در این سرویس ها، براساس محتوای دریافت شده از مبادی مربوطه شامل بانکها، شرکتهای اعتباری و همچنین اطلاعات حسابهای سرویسهای دریافتی مشترکین از شرکت مخابرات ایران با هدف اطلاع رسانی به ارائه دهندگان تسهیلات و سرویس دهندگان، از طریق شبکه مخابرات و از بستر تلفن ثابت در اختیار جامعه هدف سرویس قرار می گیرد به نحوی که مشتری از طریق درگاه های ارتباطی همانند سرشماره تخصیص یافته، وب و پیام کوتاه متصل شده و از خدمات بهره مند می شود. شرکت مخابرات به جهت صدور صورتحساب های دوره ای این توانایی را دارد که نسبت به محاسبه و اخذ هزینه استفاده از این خدمات از طریق قبوض تلفن ثابت اقدام نماید.