سیستم تماس خودکار

AUTO CALL یا تماس خودکار چیست؟

تماس خودکار یا Auto Call به منظور برقراری تماس خروجی به جای روش های سنتی است.

تماس ها در این سیستم به صورت خودکار انجام شده و اپراتورها دخالتی در این فرایند ندارند.

چرا تماس خودکار؟

اجتناب ناپذیر است که مراکز تماس بزرگ به تماس های خروجی زیادی نیاز دارند. درست است که عوامل انسانی میتوانند بسیار کارآمد باشند، اما هرگز نمی توانند یک سیستم خودکار را در این فرایند شکست دهند! تصور کنید باید با 10 نفر تماس بگیرید، چه مدت طول می کشد تا شماره های مقصد و نام آنها را جمع آوری کرده و با تک تک شماره ها تماس بگیرید، منتظر پاسخ باشید و نتیجه را ثبت کنید. شاید بگویید مشکلی وجود ندارد اما اگر این عدد به 1000 نفر برسد، چطور؟

ACS چه کمکی به فرایند تماس اپراتور می کند؟

 تمامی فرایند دریافت شماره مشترکین به صورت خودکار یا دستی از طریق دیتابیس های پنل کاربری، CRM و نظیر آن انجام می شود و ناظر مرکز تماس حداقل زمان را صرف مدیریت شماره ها و مشترکین می کند.
همچنین ناظر مرکز تماس دیگر نیازی به مدیریت و نظارت بر خروجی های اپراتور ها ندارد.
• فرایند شماره گیری به طور خودکار انجام شده و اپراتور زمانی را صرف دسته بندی مشترکین، شماری گیری آن ها و انتظار برای پاسخ نمی کند.
• تماس ناموفق را نه تنها از روی نتیجه تماس بلکه حتی از مدت مکالمه نیز تشخیص میدهد و برنامه ای اختصاصی برای مشترک تنظیم میکند. این برنامه میتواند شامل هر نوع قالب که قبلا تعریف شده است باشد.
مانند تنظیم تماس مجدد با شماره ناموفق، تماس با شماره بعدی مشترک، فراخوانی
سرویسی دیگر و ...
• نتایج تماس به طور خودکار میتواند در سرویس هایی نظیر CRM ثبت شده و جداگانه تحلیل شوند.
تحلیل گر می تواند مستقیم بر روی قالب تعریف شده در سیستم اثر گزار باشد تا مطابق با تحلیل روز رفتار قالب را در سیستم تغییر دهد.

در این سیستم همچنین می توانید:

تنظیم callerID اختصاصی: با سفارشی سازی callerID برای هر قالب، دیگر مشتریان شما می دانند که به چه شماره ای تماس بگیرند.
پیغام خوش آمد گویی اختصاصی: می توانید برای هر قالب پیغام خوش آمد گویی اختصاصی داشته باشید.
• پخش انبوه پیغام صوتی: این کار به صاحبان مشاغل کمک می کند تا بدون نیاز به اپراتور یک پیغام صوتی را برای تعداد زیادی از مشترکین پخش
کند.
زمان بندی تماس: می توانید برای هر قالب تعریف شده یک زمان بندی اختصاصی تماس تنظیم کنید.
هدایت تماس برگشتی( call back): در صورتی که مشترک موفق به پاسخ نباشد، می تواند با callback کردن callerID به همان مسیری هدایت شود که در تماس خروجی خودکار برنامه ریزی شده بود.
تحلیل خودکار نتایج تماس ها و تغییر تنظیمات قالب: با این ویژگی سیستم میتواند داده های تماس را به صورت خودکار تحلیل کرده و به نحوی که شما خواسته اید تنظیمات قالب را تغییر دهد.
مانند تغییر ساعت کاری، تغییر پیغام خوش آمد گویی، تغییر پارامتر های پیغام صوتی، تغییر مسیر تماس، حذف شماره های در صف انتظار تماس و غیره
گراف آنالیز داده های تماس: تا بتوانید به صورت لحظه ای متوجه تعداد کارشناس آماده به پاسخ، تعداد مشترک لیست شده امروز و مواردی نظیر این باشید.
و ویژگی هایی نظیر: ضبط مکالمات، اتصال به کنفرانس های تلفنی، تماس با مشترکینی که موفق به صحبت با اپراتور نشدند، نظرسنجی، انتقال تماس، صندوق صوتی، غیرفعال سازی لیست تماس اشتباه، تماس امن، شناسایی روزهای غیرکاری و ... را داشته باشید!

75% کاهش هزینه

95% صرفه جویی در زمان

25% افزایش بهره وری

85% کاهش اپراتور