وزیر اسبق ارتباطات در بازدید از غرفه کاراشاب

نایب رئیس هیات مدیره مخابرات از غرفه کاراشاب بازدید کرد
دی ۶, ۱۴۰۲
کاراشاب در اینوتکس
دی ۶, ۱۴۰۲