شرکت گسترش خدمات ارتباطات کاراشاب

شرکت گسترش خدمات ارتباطات کاراشاب در سال 1391 با سرمایه مشترک شرکت مخابرات ایران و بانک مرکزی و با هدف کارآمد سازی شبکه ارتباطی بانکی کشور ایجاد شده است. با توجه به افزایش روزافزون سرویس های ارزش افزوده بر بسترهای مخابراتی و لزوم مدیریت متمرکز بر این زنجیره ارزشی منطبق بر اهداف عالیه شرکت مخابرات ایران موجب گردید سهامدارای شرکت کاراشاب به طور کامل و صددرصدی به شرکت مخابرات ایران انتقال یابد. ماموریت تعریف شده شرکت ما استقرار شرکت سازمان یافته و فوق العاده ماهر در زمینه خدمات ارزش افزوده با هدف نظارت و بهبود مداوم سرویس های جاری و ایجاد سرویس های خلاقانه جدید جهت ایجاد ارزش برای کسب و کار شرکت مخابرات ایران با کمک تکنولژی، فرآیند و روال هایی که به درستی و استاندار تهیه شده است. چشم انداز ما دستیابی به برند اول بازار خدمات مبتنی بر فن آوری اطلاعات کشورمی باشد.

خدمات دفتر مجازی

با خریداری سرویس های متنوع شما دیگر نیازی به اجاره دفتر کار و استخدام منشی ندارید. در یک جمله، کار ما انجام امور دفتری شما (پاسخگویی به تماسها، دریافت و ارسال فکس و ایمیل) از راه دور است.
خدمات به طور کلی به دو بخش تلفن گویا و منشی تقسیم بندی می شود که هر یک دارای امکانات متعددی هستند.