کاراشاب

خدمات دیجیتال فراگیر

خدمات ترافیک

حجم کلی محتوای ارائه شده از سوی تولید کننده محتوی که از طریق شبکه و امکانات زیرساختی فناوری اطلاعات طرف اول توسط مشتریان شرکت مخابرات ایران مصرف و یا از طریق درگاههای عرضه ترافیک به سایر اپراتورها از سوی شرکت مخابرات ایران در مراکز تبادل داده به سایر اپراتورها تحویل و در ازای آن هزینه دریافت می شود. 

بیشتر بدانید

خدمات ارزش افزوده تلفن ثابت

این سیستم‌ ابزاری برای ارتباط مستقیم و دریافت اطلاعات از یک مرکز اطلاع رسانی می‌باشد که با تجهیز سازمان به تلفن گویا، تماس گیرنده بدون نیاز به داشتن تخصص خاص، با در اختیار داشتن یک خط تلفن معمولی با این سیستم تماس گرفته و می‌توانند اطلاعات لازم خود را که قبلا در این سیستم برای آنها فراهم گردیده به صورت صوتی دریافت کنند.    بیشتر بدانید

شرکای تجاری کاراشاب

پیگیری درخواست تامین کنندگان​

اگر پیش از این مدارک و درخواست خود را برای کاراشاب ارسال کرده اید، از اینجا آخرین وضعیت آنرا مشاهده نمایید: