• نشانی: تهران، میدان هفت تیر، ابتدای خ کریم خان زند، شماره ۳۲ ساختمان شهید عرفانیان مقدم
  • کد پستی: ۱۵۸۴۸۹۳۶۱۶
  • تلفن:  ۰۲۱۴۹۱۰۴۷۰۰
  • ایمیل: karashab@tci.ir
  • فرم تماس با ما