کسب تل

دانش آموختگان،متخصصین، پزشکان ،وکلا، مشاورین، دارندگان کسب و کارهای بزرگ ،متوسط و کوچک، شمامی توانید باپرداخت ماهیانه یکصدهزارتومان کسب و کار مشاوره تلفنی خود را راه اندازی نمایید.
شرکت گسترش خدمات ارتباطات کاراشاب با سرویس کَسب تل، زیرساخت ارائه خدمت مشاوره تلفنی شما را در سراسر کشور با شماره های 02170705XXX فراهم نموده است. شما می توانید با ارائه مجوزهای لازم و پرداخت ماهیانه یکصدهزار تومان (سالانه یک میلیون و دویست هزار تومان )، 70% درآمد وصول شده از مشتریان مخابرات را که از خدمات شما استفاده نموده اند را دریافت نمائید.

تعرفه ارائه خدمات با انتخاب یکی از روش های زیر توسط شما تعیین می شود:
• تعیین تعرفه به ازای هر دقیقه تماس
• تعیین تعرفه روزانه ( به زودی …)
• تعیین تعرفه هفتگی( به زودی …)
• تعیین تعرفه ماهیانه( به زودی …)
• تعیین تعرفه به ازای هر تماس( به زودی …)