بازدید معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات

استودیوی کسب‌و‌کار به وسعت تمام ایران
دی ۳, ۱۴۰۲
دکتر محمودزاده، رئیس هیات مدیره مخابرات ایران؛ مهمانِ کاراشاب
دی ۳, ۱۴۰۲