رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس از کاراشاب دیدن کرد

بازدید سردار نقدی از غرفه کاراشاب
دی ۴, ۱۴۰۲
عضو هیات مدیره مخابرات در بازدید از غرفه کاراشاب
دی ۴, ۱۴۰۲