عضو هیات مدیره مخابرات در بازدید از غرفه کاراشاب

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس از کاراشاب دیدن کرد
دی ۴, ۱۴۰۲
نایب رئیس هیات مدیره مخابرات از غرفه کاراشاب بازدید کرد
دی ۴, ۱۴۰۲