نایب رئیس هیات مدیره مخابرات از غرفه کاراشاب بازدید کرد

عضو هیات مدیره مخابرات در بازدید از غرفه کاراشاب
دی ۴, ۱۴۰۲
وزیر اسبق ارتباطات در بازدید از غرفه کاراشاب
دی ۴, ۱۴۰۲